อยุธยาร่วมกับศรีลังกาจัดงาน "วิสาขบูชา" ยิ่งใหญ่
 
images by free.in.th
 
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับประเทศศรีลังกา จัดงาน “วิสาขบูชา” ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี พร้อมกิจกรรมภายในงาน อาทิ การเฉลิมฉลองตามแนวทางของศรีลังกาซึ่งมีการตกแต่งอย่างตระการตาด้วยการจุดประทีปโคมไฟพุทธบูชา การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์พื้นเมือง สวดพุทธมนต์ในทำนองสรภัญญะและการออกร้านค้า ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556 ณ ลานด้านหลังวัดมหาธาตุ จ.อยุธยา
       
       นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า “การจัดพิธีวิสาขบูชาในประเทศไทยนั้นมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยตามหลักฐานจากหนังสือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ โดยพระสงฆ์ลังกาได้เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนั้นได้สืบต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่คณะพระธรรมทูตไทยได้ไปฟื้นฟูพุทธศาสนาในศรีลังกาอันเป็นที่มาของ ‘สยามวงศ์’ และ ‘สยามนิกาย’ ที่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถานทูตศรีลังกา ในส่วนของอยุธยาจะจัดการแสดงแสง เสียง และสื่อผสม ที่เป็นนาฏศิลป์ร่วมสมัยแนวพุทธธรรม ชุด “สารีริกธาตุบูชา มหาบารมี”, การบรรเลงเพลง “อนัตตา” โดย คุณนุภาพ สวันตรัจฉ์ ที่ผสมผสานแนวดนตรีแบบไทยกับเครื่องดนตรีของอินเดีย-ศรีลังกาอย่าง ‘ซีต้าร์’ และกลอง, การแสดงประกอบอุปกรณ์ไฟ โดย คุณสมโภชน์ ทองหยวก จากไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ที่จะสร้างความประทับใจอย่างยิ่ง”
       
       ด้าน พลเอก ชานต้า โกตเตโกด้า เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย กล่าวว่า “งานวิสาขบูชาที่ศรีลังกาถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศ โดยจะมีการปล่อยนักโทษให้ได้รับอิสรภาพถวายเป็นพุทธบูชา ตั้งโรงทาน และประดับประดาธงทิว โคมไฟต่างๆ โดยเฉพาะแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของศรีลังกาที่เรียกว่า “Thorana” จัดทำเป็นรูปเรื่องราวในพุทธประวัติเป็นชั้นๆ ไล่ระดับ พร้อมทั้งติดตั้งไฟประดับตกแต่งอย่างตระการตา การจัดงานร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ เป็นการจำลองบรรยากาศให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวศรีลังกาในการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาซึ่งมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างจากไทย”
       
       ผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 21-23 พฤษภาคมนี้ ณ ลานด้านหลังวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชมปะรำแสดงพุทธประวัติขนาดใหญ่ 52 x 52 ฟุต พร้อมประดับไฟตกแต่งอย่างสวยงามจากศรีลังกามาจัดแสดง  พระสงฆ์จาก 2 ประเทศ 99 รูป ร่วมกันสวดพุทธมนต์ในทำนองสรภัญญะ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์พื้นเมืองและคณะนักแสดงที่เกี่ยวข้องทางด้านศาสนาจากศรีลังกามาร่วมงาน ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งจัดเทศกาลอาหารประจำชาติ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกจากศรีลังกา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-89484-9894,0-81848-1484
       
       *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    
       
       สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com
       

Comment

Comment:

Tweet