สวดมนต์ข้ามปี 2557

posted on 25 Dec 2013 15:34 by hellcat in Idea

       

 มหาเถรสมาคม (มส.) ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร่วมกันจัดโครงการ ''สวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่'' กำหนดให้วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และพุทธมนฑล จ.นครปฐม เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญภาวนาข้ามปี และให้ทุกวัดทั่วประเทศ วัดไทยทั่วโลก จัดงานสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวไทย รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ ในวันที่ 31 ธ.ค. 2556 ถึงวันที่ 1 ม.ค. 2557 

         นอกจากนี้ ทางวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น jariyatam บนระบบ ios สำหรับสวดมนต์ข้ามปีฉบับมหาเถรสมาคมประกาศใช้ โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.jarinyatam.com เพื่อให้การสวดมนต์ข้ามปีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดพลังสามัคคีแห่งความเป็นมงคลร่วมกัน

        ทางด้านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ก็ได้จัดกิจกรรมดีดีที่มีชื่อว่า    “สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ จัดขึ้นร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ รายละเอียดของกิจกรรม มีดังนี้


ในส่วนของสถานที่จัดงานสำหรับปีนี้ หลักๆ แล้ว จัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง จังหวัดกรุงเทพฯ เป็นส่วนกลาง และยังมีการจัดในส่วนภูมิภาค 4 จังหวัด ดังนี้

ภาคเหนือ จัด สวดมนต์ในซุ้มสวดมนต์ล้านนา, กาดมั่ว แต่งชุดเมืองสวดมนต์ข้ามปี๋, ฟังเพลงธรรม "ธรรมะอินดี้ ดนตรีอินธัมม์" โดยเยาวชน, จุดบอกไฟอวยชัยสะหลีศรีมงคล 9 ช่อ ณ วัดติโลกอาราม จังหวัดพะเยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัด "กิจกรรมปล่อยกรวยไฟบูชาพระพุทธเจ้า", แจกน้ำดื่มทางเลือก ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น

ภาคตะวันออก จัด "กิจกรรมร่วมสวดมนต์ของทุกสาขาอาชีพและสรรพสัตว์" มีการเชิญแต่งตัวแฟนตาซีมาร่วมงานสวดมนต์ (เทวดา-มนุษย์-สัตว์-เปรต-อสุรกาย) ณ วัดโสธรวรารามมวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภาคใต้ จัด กิจกรรมเวียนเทียน, ดนตรีธรรมะ, ตอบปัญหาและการออกร้านของสมาชิกหอการค้าหาดใหญ่ ณ วัดถาวรวราราม จังหวัดสงขลา

         ทั้งนี้ยังมีวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ได้มีการจัดกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี 2556-2557" สำหรับท่านที่อยู่ใกล้วัดไหน ก็ไปวัดนั้น นอกจากนี้ทางอะเมสซิ่งไทยทัวร์ ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2557 ที่จัดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา มาฝาก ดังนี้

สวดมนต์ข้ามปี 2557 กรุงเทพมหานคร:
- วัดศรีบุญเรือง บางกะปิ
- มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
- ยุวพุทธิกสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตภาษีเจริญ
- วัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่
- วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

สวดมนต์ข้ามปี 2557 จังหวัดนนทบุรี :
- วัดไผ่เหลือง อำเภอบางบัวทอง
- วัดเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง

สวดมนต์ข้ามปี 2557 จังหวัดปทุมธานี:
- วัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง
- วัดสายไหม อำเภอลำลูกกา
- วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก
- ยุวพุทธิกสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง
- องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
- สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล

สวดมนต์ข้ามปี 2557 จังหวัดสมุทรปราการ :
- วัดใหญ่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์
- วัดหัวคู้วราราม

สวดมนต์ข้ามปี 2557 จังหวัดฉะเชิงเทรา:
- วัดบางแก้ว อำเภอเมือง
- วัดหนองเสือ อำเภอพนมสารคาม
- วัดเขาดิน อำเภอบางปะกง
- วัดโสธรวราราม อำเภอเมือง

“สวดมนต์ข้ามปี เสริมบารมีปีใหม่ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” 
1. วัดทางสาย อำเภอบางสะพาน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เวลา 19.00-01.00 น.
-สวดมนต์ข้ามปี
-ทำบุญตักบาตร
-บรรยายธรรม
7-11 มกราคม 2555 มีกิจกรรมบวชชีพราหมณ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 032-695-019 มือถือ 081-926-8159(เจ้าอาวาส)

2.วัดตาลเจ็ดยอด อำเภอสามร้อยยอด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีการสวดมนต์ 2 รอบ ดังนี้
-สวดมนต์ 19.00-22.00 น.
-สวดมนต์ 22.00-24.30 น.
-สวดมนต์ข้ามปี
-บรรยายธรรม
-นั่งสมาธิ เจริญภาวนา
-ทำพิธีขอขมาเจ้ากรรมนายกรรม
สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 032-689-430,มือถือ 086-843-1328

3. วัดป่าสุญญตา (อาศรมสุญญตา) อำเภอปราณบุรี
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
17.00 เริ่มเปิดวีดีทัศน์ธรรมะ
-18.30-01.00 น.ทำวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ บรรยายธรรม/ สนทนาธรรม
-ทำวัตร สวดมนต์(สวดปริวัตร)
-นั่งสมาธิ เจริญภาวนา
-บรรยายธรรม
สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 081-4973787 (หลวงพี่สุรศักดิ์)

4. วัดกุยบุรี อำเภอกุยบุรี
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
-ลงทะเบียน 09.00 น. เป็นต้นไป
มีการสวดมนต์ 2 รอบ ดังนี้
-สวดมนต์/ทำวัตรเย็น 19.00-22.00 น.
สวดพุทธมนต์ 23.00-01.00 น.

วันที่ 1 มกราคม 2557
-ทำบุญตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง
08.00-08.00 น.
วันที่ 2 มกราคม 2557
-ทำพิธีลาสิกขามาบวชชีพราหมณ์(อุบาสก-อุบาสิกา)
-บวชพราหมณ์(อุบาสก-อุบาสิกา) ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.2556-2 ม.ค. 2557,
-ถือศีล 8, ฟังธรรม
-ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์
สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 032-681-422

5. วัดห้วยมงคล อำเภอหัวหิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
-08.00 น. แจกวัตถุมงคล
-สวดมนต์ 23.30-01.00 น.
-แจกวัตถุมงคล
-สวดมนต์ข้ามปี
หมายเลขโทรศัพท์ 032-576-187-8, มือถือ 081-858-6661

6. วัดเขาน้อยหัวหิน อำเภอหัวหิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(12.00 น. รับวัตถุมงคล)
(24.00 น. ของขวัญปีใหม่ในพิธี)
-สวดมนต์ข้ามปี
-สวดลักขี 108 จบ(การสวดลักขี เป็นการเจริญพระพุทธมนต์ สวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระสังฆคุณ สวดเพื่อเสริมสิริมงคลให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัย/ลักขี หรือ ลักข มีความหมายว่า นับเป็นแสน)
- ปฏิบัติธรรม
-รักษาศีล 8
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 032-513-365, มือถือ 090-797-5881

7. วัดหนองแก อำเภอหัวหิน
31 ธันวาคม 2556 21.00-24.00 น. สวดมนต์เจริญพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา
1 มกราคม 08.00 น. ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 081-9687736 (หลวงพ่อ)
หมายเหตุ : เวลาดังกล่าว เป็นการประมาณการ กรุณาสอบถามข้อมูลโดยตรงไปยังวัด

มาร่วมทำกิจกรรมดีๆๆ ในวันปีใหม่กันนะคะ

Comment

Comment:

Tweet